Prijavnica

Izobraževalni program*
Ali boste opravljali izpit?

Podatki o naročniku

Ste davčni zavezanec za DDV?

Opomba: Kotizacija se obračuna po ceniku.

Za vse dodatne informacije:


Dunajska 156, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 76 70
Email: damjan.stanonik[at]bsp-souhtpool.com

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Seštejte 3 in 7.