Izobraževanja

Borza BSP nudi prenos znanja z izobraževanji, ki nudijo široko paleto možnosti, od osnovnega znanja o trgih električne energije s spajanjem trgov do delavnic po meri. Naš cilj je zagotoviti celovite informacije o funkcionalnostih trga, saj le dobro obveščeni udeleženci prispevajo k splošnemu uspehu trga.

Izobraževanje za borznega posrednika

Izobraževanje za borznega posrednika ponuja strokovno usposabljanje za trgovce z električno energijo, ki želijo trgovati na BSP SouthPoolu. Ponujeno je strokovno usposabljanje in certificiranje, ki zagotavlja, da so trgovci dobro pripravljeni na poslovanje na dnevnem trgu z električno energijo. Poleg tega program nudi dopolnitev spretnosti za tiste, ki želijo razširiti svoje strokovno znanje na področju trgovanja. Ne glede na to, ali je udeleženec izkušen trgovec, zaposlen v energetskem sektorju ali novinec v panogi, je tečaj usposabljanja trgovcev na borzi odlična priložnost za izboljšanje sposobnosti in napredovanju v karieri.

V sklopu obravnavanih tem se bo udeleženec izobraževanja seznanil s poslovanjem na dnevnem trgu z električno energijo, s pravili trga, z avkcijskim trgovanjem, s sprotnim trgovanjem, s produkti, s prijavami voznih redov, s tehničnim težavam, s fizično in finančno poravnavo sklenjenih poslov, s finančnimi garancijami, s trgovalno platform in z ostalimi temeljnimi značilnostmi trgovanja z električno energijo na borzi.

Tečaj traja približno 8 ur in je organiziran v pisarni BSP SouthPool v Ljubljani.

Delavnice po meri podjetja

Trgovanje z električno energijo postaja vse bolj zanimivo tudi za podjetja izven elektrogospodarstva, vendar pa za nekatera izmed njih ostaja trg prevelika neznanka, da bi se aktivno vključila v samo trgovanje in s tem izkoristila poslovne priložnosti, ki so jim z odprtjem trga na voljo. Da bi podjetja suvereno nastopala na organiziranem trgu, potrebujejo informacije o strukturi trga, cenah električne energije, načinu sklepanja pogodb z električno energijo in odgovore na ostala vprašanja s tega področja.

Z delavnico želimo vsem podjetjem, ki so dovolj ambiciozna in ki jim osvojitev nove poslovne priložnosti ne predstavlja težave temveč izziv, ponuditi tiste informacije, ki jim bodo olajšale vstop in nastop na trgu z električno energijo. Skupaj bomo poiskali kje vse se skrivajo poslovne priložnost za vaše podjetje in kaj vse je potrebno narediti za uresničitev teh priložnosti.

Izobraževanje se izvaja glede na povpraševanje.

Market messages