Vizija

je postati energetska borza, ki bo povezana z borzami v sosednjih državah ali regijah ter bo medsebojno povezovala te trge preko mehanizma združevanja trgov ali implicitnih dražb v enoten evropski trg z električno energijo. Tržnim udeležencem bo zagotavljala kakovostne in celovite storitve likvidnega, konkurenčnega in transparentnega trga z električno energijo. To jim bo zagotavljalo varnost pri trgovanju ter zmanjševalo tveganja in stroške.

Poslanstvo

je zagotavljanje konkurenčnega okolja energetskega trga, finančne varnosti tržnih udeležencev ter učinkovite rabe proizvodne in prenosne energetske infrastrukture s širitvijo in razvojem borze ter razvojem energetskih trgov.

 

Poslanstvo, vizija, cilji

Market messages