Slovenski borzni indeks

Definicije indeksov električne energije na BSP Energetski Borzi z električno energijo v Sloveniji (SIPX)


V skladu s členom 2.10 Pravil borze BSP Energetska Borza (BSP SouthPool) borza dnevno objavlja v okviru javnega obveščanja o tržnih gibanjih borzne indekse SIPX.

SIPXhourlyi je urni indeks električne energije na borznem trgu z električno energijo v Sloveniji in je enak marginalni ceni izračunani na urni avkciji za slovenski borzni trg.

Simbol i je število, ki predstavlja ure od 1 do 24*.

V kolikor marginalne cene na urni avkciji za slovenski borzni trg ni, se SIPXhourlyi izračuna kot povprečje najboljše nakupne in prodajne ponudbe v i-ti uri na urni avkciji.

Najboljša nakupna ponudba je nakupna ponudba z najvišjo ceno v i-ti uri na urni avkciji. Najboljša prodajna ponudba je prodajna ponudba z najnižjo ceno v i-ti uri na urni avkciji.

Če v i-ti uri ni nakupne ali prodajne ponudbe oz. nastopi samo nezamejena ponudba, se za to uro privzeme SIPXhourlyi ustreznega predhodnega tržnega srečanja (predhodni delovni dan, predhodni nedelovni dan, državni praznik oziroma dela prost dan).

Nezamejna ponduba je ponudba za prodajo ali nakup električne energije po tržni ceni.

SIPXbase je indeks električne energije na borznem trgu z električno energijo v Sloveniji in predstavlja povprečno dnevno ceno za posle sklenjene v urah i na slovenskem borznem trgu. SIPXbase se izračuna kot dnevno povprečje SIPXhourlyi za i-te sklenjene posle.

Enačba za izračun indeksa SIPXbase za posamezni dan fizične dobave električne energije:

SIPXeuro-peak je indeks električne energije na borznem trgu z električno energijo v Sloveniji in predstavlja povprečno dnevno ceno za posle sklenjene v urah i na slovenskem borznem trgu. SIPXeuro-peak se izračuna kot dnevno povprečje SIPXhourlyi za i-te sklenjene posle v času produktov euro-peak.


Enačba za izračun indeksa SIPXeuro-peak za posamezni dan fizične dobave električne energije:

*Posledice prestavitve ure (poletni in zimski čas) na oblikovanje indeksov električne energije na borznem trgu z električno energijo v Sloveniji

   a)    Za vse dni v letu z izjemo zadnje nedelje v marcu in zadnje nedelje v oktobru velja, da je dan sestavljen iz 24 ur, za katere se za vsako posebej izračuna urni indeks električne energije na borznem trgu z električno energijo v Sloveniji.

   b)    Na dan prehoda v obdobje poletnega časa, ki se začne ob 2. uri 00 minut 00 sekund po srednjeevropskem pasovnem času tako, da se ura premakne za 60 minut naprej in se čas ob 2. uri 00 minut 00 sekund računa kot 3. ura 00 minut 00 sekund implicitno velja, da je dan sestavljen iz 23 ur.

Za uro, ki se na dneve iz prejšnjega odstavka med 2. uro 00 minut 00 sekund in 3. uro 00 minut 00 sekund po srednjeevropskem pasovnem času zaradi premaknitve za eno uro naprej ne pojavi, vrednost urnega indeksa električne energije na borznem trgu z električno energijo v Sloveniji v tej uri prevzame vrednost 0.

   c)    Na dan prehoda iz obdobja poletnega časa v obdobje zimskega čas, ki se začne ob 3. uri 00 minut 00 sekund po poletnem času tako, da se ura pomakne za eno uro nazaj in se čas ob 3. uri 00 minut 00 sekund računa kot 2. ura 00 minut 00 sekund implicitno velja, da je dan sestavljen iz 25 ur.

   Uro, ki se na dneve iz prejšnjega odstavka med 2. uro 00 minut 00 sekund in 3. uro 00 minut 00 sekund po srednjeevropskem pasovnem času zaradi premaknitve za eno uro nazaj pojavi dvakrat, se označi: prvo kot HO3a uro, drugo pa kot H03b uro. Vrednost urnega indeksa električne energije na borznem trgu z električno energijo v Sloveniji v tej uri se izračuna kot navadna aritmetična sredina ur H03a in H03b, trgovalni volumen v tej uri pa predstavlja vsoto trgovalnih volumnov v H03a in H03b.

SIPX
podatki

xlsx

Prenos

Market messages