Rezultati trgovanja znotraj dneva

Sprotno trgovanje

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2024

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2023

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2022

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2021

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2020

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2019

Prenos

Intraday Trading Results
Slovenia

2018

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2017

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2016

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2015

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2014

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2013

Prenos

Rezultati sprotnega trgovanja
Slovenija

2012

Prenos

Rezultati OTC kliringa

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2024

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2023

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2022

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2021

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2020

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2019

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2018

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2017

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2016

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2015

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2014

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2013

Prenos

Rezultati OTC kliringa
Slovenija

2012

Prenos

Market messages