Družba BSP d.o.o kot imenovani operater trga z električno energijo

Družba BSP d.o.o je bila v decembru 2023 za nedoločen čas določena kot imenovani operater trga z električno energijo.

Dne 14. avgusta 2015 je v veljavo stopila Uredba Komisije EU 2015/1222, ki določa pravila za funkcioniranje čezmejnih trgov za dan vnaprej in za trgovanje znotraj dneva v Evropski Uniji in s katero spajanje trgov postaja pravno zavezujoče po vsej Evropski Uniji.

Družba BSP d.o.o. je s strani Agencije za energijo na podlagi Uredbe Komisije EU 2015/1222 določena kot imenovani operater trga z električno energijo za izvajanje enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in enotnega spajanja trgov znotraj dneva na trgovalnem območju Republike Slovenije.

Na podlagi zadevne uredbe so vsi imenovani operaterji trga z električno energijo pripravili naslednje pogoje ali metodologije:

  • metodologijo algoritma cenovnega spajanja, algoritma sprotnega trgovanja in algoritma dražb znotraj dneva, vključno s skupnimi zahtevami za zadevne algoritme,
  • načrt skupnega izvajanja funkcij operaterja spajanja trgov,
  • harmonizirane najvišje in najnižje končne cene za enotno spajanje trgov za dan vnaprej in za enotno spajanje trgov znotraj dneva,
  • varnostno metodologijo, in
  • produkte, ki jih je mogoče upoštevati v enotnem spajanju trgov za dan vnaprej in v enotnem spajanju trgov znotraj dneva.

Market messages