Trgovanje za dan vnaprej

Trgovanje za dan vnaprej na slovenskem borznem trgu poteka na način avckijskega trgovanja, pri čimer tržni udeleženci v fazi trgovanja v trgovalno aplikacijo EuroMarket vnašajo standardizirane urne produkte. Produkti so omejeni s cenovnim razponom od -500 EUR/MWh do 3000 EUR/MWh in količinskim intervalom 1 MW.

Izračun marginalne cene temelji na algoritmu trgovalne aplikacije in je opisan v Pravilih za trgovanje.

Avkcijsko trgovanje je razdeljeno na naslednje faze:

  • faza trgovanja traja do 12:00 ure, ponudbe pa je možno vnašati že 8 dni pred samim dnevom trgovanja. V tej fazi je možen vnos, sprememba in preklic ponudb, udeleženci vidijo samo svoje ponudbe;
  • faza mirovanja poteka od 12:00 ure do najkasneje 12:05 ure. V času faze mirovanja nadzornik trgovanja preveri vnešene ponudbe in ukrepa v primeru nepravilnosti;
  • v fazi po trgovanju se izvede izračun marginalne cene ki poteka med 12:05 ure in 12:57 ure, članom trgovanja se prikažejo marginalne cene, izračunane na avkciji;
  • v neaktivni fazi je možen pregled marginalnih cen in lastnih poslov.

Pri trgovanju znotraj dneva BSP opravi proces fizične poravnave v skladu s pravili podjetja Borzen d.o.o., operater trga z električno energijo.