Trgovanje za dan vnaprej

Trg za dan vnaprej je trg za trgovanje z elektriko, kjer se z elektriko trguje na dan pred dobavo in zajema vse ure naslednjega dne. Trg deluje v avkcijskem načinu trgovanja, kjer ponudbe, ki jih vnesejo udeleženci na trgu, drug drugemu niso vidne. Udeleženci na trgu lahko vnesejo standardizirane urne in blok produkte do časa zaprtja trgovanja za dan vnaprej (12:00 po srednjeevropskem času). Udeleženec na trgu mora za vsak produkt določiti ceno, količino in uro.

Po času zaprtja trgovanja za dan vnaprej, borza določi krivuljo povpraševanja na podlagi nakupnih naročil in krivuljo ponudbe na podlagi prodajnih naročil za vsako dobavno obdobje. Točka, kjer se obe krivulji sekata, predstavlja tržno obračunsko ceno, ki velja za vsa sprejeta nakupna in prodajna naročila. Sprejemajo se nakupna naročila s ceno, ki je enaka ali višja od tržne končne cene, prav tako pa tudi prodajna naročila s ceno, ki je enaka ali nižja od tržne končne cene. To zagotavlja preglednost in enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu.

Ob potrditvi rezultatov, vsa sprejeta nakupna in prodajna naročila povzročijo licitacijske transakcije, ki jih nato obračunajo in poravnajo ponudniki klirinških storitev.

Enotno spajanje za dan vnaprej je rezultat skupnega implicitnega sistema dražb, kjer čezmejne prenosne zmogljivosti predstavljajo vhodni parameter pri izmenjavi ponudb med borzami za električno energijo. Tržni rezultati se izračunajo z uporabo standardiziranega sklopa pravil in postopkov.

Market messages