Eksterno sodelovanje

BSP na področju spremljanja trga aktivno sodeluje z zunanjimi subjekti.

V letu 2016 je bil podpisan Memorandum o soglasju med BSP in Agencijo za energijo Republike Slovenije. Ta memorandum o soglasju nakazuje pomemben korak k uspešnemu sodelovanju med tema dvema subjektoma z namenom odkrivanja in preprečevanja tržnih manipulacij. Ta podpis prav tako prispeva k potrebi po povečanju učinkovitosti poslovnega komuniciranja in izmenjave pridobljenih izkušenj.

Memorandum o soglasju (MoU)

Poleg tega BSP sodeluje tudi s slovenskimi izobraževalnimi institucijami, ki operirajo kot strokovne svetovalne enote na področju analize podatkov in uporabe aplikativne statistike.

Borzen, Operater trga z elektriko

BSP, v skladu z uredbo REMIT in v sodelovanju z BORZEN ter njegovimi poročevalskimi službami, svojim udeležencem na trgu ponuja možnost poročanja o transakcijah na veleprodajnem energetskem trgu.

V odnosu do ACER pa BORZEN izvaja celovito storitev REMIT poročanja za vse zainteresirane strani in deluje kot RRM (Registrirani mehanizem poročanja).

Market messages