Vzpostavitev klirinške storitve v Črni gori

Leta 2022 sta EPEX in BSP, v sodelovanju s črnogorsko borzo BELEN, vzpostavila črnogorski borzni trg za dan vnaprej skupaj z obračunom in finančno poravnavo borznih poslov. Namen tega strateškega zavezništva je izkoristiti strokovnost in znanje vseh vpletenih strani, da bi tako ustvarili trden in učinkovit trg, ki bi posledično koristil vsem deležnikom.

Tako BSP kot BELEN sta s tesnim sodelovanjem zagotovila uspešno implementacijo rešitve za kliring. To je vključevalo celotno zasnovo, tehnične specifikacije in sam načrt testiranja klirinške platforme. Obe organizaciji sta vložili veliko truda in zagotovili, da je klirinška rešitev zasnovana tako, da izpolnjuje visoke standarde kakovosti in funkcionalnosti. Njuna skupna prizadevanja so privedla do robustne in zanesljive klirinške rešitve, ki je zadovoljila potrebe njihovih strank.

Uvedba črnogorskega trga za dan vnaprej predstavlja pomemben napredek v smeri preglednejšega in učinkovitejšega trga z električno energijo. Ta trg koristi tako potrošnikom kot proizvajalcem, saj zagotavlja poštene cene, varno in zanesljivo oskrbo z električno energijo ter večjo integracijo obnovljivih virov energije.

Potrošniki lahko tako pričakujejo dostop do natančnejših in pravočasnih informacij o cenah električne energije, kar jim bo omogočilo premišljeno odločanje o porabi energije. Po drugi strani pa bodo imeli proizvajalci bolj stabilen in predvidljiv trg, ki bo spodbujal naložbe v obnovljive vire energije in na koncu vodil v bolj trajnostno energetsko prihodnost.

Izvedba tega trga veliko obeta za prihodnost energetske industrije v Črni gori.

Trg za dan vnaprej, s klirinško rešitvijo, je pričel delovati 26. aprila 2023.

Market messages