REMIT ter RRM poročanje

Skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga – REMIT, ponuja BSP preko BORZEN-a tržnim udeležencem možnost poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih.

BORZEN ima posledično funkcijo agregatorja poročanja oziroma RRM (»Registered Reporting Mechanism«) do ACER – Evropska agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (LINK).