CSE

Leta 2014 se je začel projekt Spajanje trgov na italijanskih mejah. S tem projektom se ČPZ na mejah dodeljujejo implicitno, kar je izpolnitev evropskega ciljnega modela pri trgovanju z električno energijo za dan vnaprej. V implicitno spajanje in s tem učinkovitejše dodeljevanje ČPZ so vključene naslednje meje: FR-IT, CH-IT, AT-IT, SI-IT, in GR-IT.

Po uspešnem zaključku testiranja, v januarju 2015, je bil začetek spajanja na italijanskih mejah dne 24. februarja 2015. Od tega datuma dalje, se zmogljivosti na FR-IT, AT-IT in SI-IT meji dodeljujejo implicitno preko PCR rešitve za trge za dan vnaprej. Omenjene meje so s tem postale tudi del MRC.

22. julija 2016 je uspešno zaživel še projekt spajanja trgov na SI-AT meji. S tem so se ČPZ na tej meji začele dodeljevati implicitno preko cenovnega spajanja regij (PCR) in z usklajenimi postopki vseevropskega več-regionalnega spajanja (MRC).

Market messages