Kliring - Slovenija

BSP ob finančnem obračunu članu, za vse posle sklenjene na slovenskem borznem trgu, pošlje naslednje dokumente:

  • račun za prodajo električne energije,
  • račun za nakup električne energije,
  • izjava o pobotu finančnih terjatev in obveznosti člana in
  • poročilo o prijavljenih neto fizičnih terjatvah in obveznostih člana.

Finančna poravnava

Trgovanje za dan vnaprej

Finančna poravnava se izvaja na podlagi izdanih računov in pobotov in poteka 1 (en) delovni dan po izdaji računa.

Trgovanje znotraj dneva

Finančna poravnava se izvaja na podlagi izdanih računov in pobotov in poteka 1 (en) delovi dan po izdaji računa.

Član kliringa - neto dolžnik poravna svoje finančne obveznosti z nakazilom na poravnalni račun odprt pri poravnalni banki. BSP na poravnalni dan s poravnalnega računa nakaže sredstva na poslovni račun člana kliringa - neto upnika.

Fizična poravnava

Fizična poravnava poteka v skladu s pravili in navodili Borzen d.o.o.

 

Pomoč

Z veseljem vam priskočimo na pomoč.

Izračunajte 4 plus 2.