Kliring transakcij (OTC)

OTC kliring je opredeljen kot registracija sklenjenih poslov z bilateralnimi pogodbami v BSP-jev sistem obračuna in finančne poravnave. Proces obračuna in finančne poravnave se začne po potrditvi posla med prodajalcem in kupcem električne energije na trgovalni aplikaciji.

Na BSP trgovalni aplikaciji lahko v fazi trgovanja tržni udeleženci medsebojno sklepajo dogovorjene posle s standardiziranimi in nestandardiziranimi produkti s količino od 1 od 999 MWh ter cenovnim razponom med -9999,99 Eur/MWh in 9999,99 Eur/MWh.

Standardizirani produkti:

  • Base 00:00 – 24:00
  • Peak 08:00 – 20:00
  • Urni produkti
  • 15 min produkti

Nestandardizirani produkti:

  • Najmanj dva zaporedna enaka standardizirana produkta znotraj istega dne.

Faza trgovanja:

Sklepanje poslov za OTC kliring poteka 24 ur na dan, od 15:00 ure dalje na dan pred začetkom fizične dobave do ene ure pred fizično dobavo.

Market messages