Trgovalna aplikacija

EuroMarket trgovalna aplikacija

Na trgovalni aplikaciji Euro Market je tržnim udeležencem omogočeno avkcijsko trgovanje za dan vnaprej in znotraj dneva (MI) na slovenskem borznem trgu. Pri trgovanju znotraj dneva, se izračun izvede na lokalni ravni. Pri trgovanju za dan vnaprej pa se ponudbe prenesejo v skupno, evropsko knjigo ponudb, kjer se marginalna cena istočasno izračuna za vse spojene trge. Dostop do aplikacije poteka preko internetnega brskalnika z veljavnim digitalnim potrdilom.

M7-ComTrader trgovalna aplikacija

Na trgovalni aplikaciji M7-ComTrader je tržnim udeležencem omogočeno sprotno trgovanje znotraj dneva, z izravnalnim trgom ter OTC kliring-om na slovenskem borznem trgu. Aplikacija nudi tehnične rešitve za nadaljnji razvoj sprotnega trgovanja v skupen evropski trg (XBID). Dostop do aplikacije poteka preko internetnega brskalnika z veljavnim digitalnim potrdilom, s predhodno programsko namestitvijo Jave, ali pa preko »web start« verzije, pri kateri namestitev ni potrebna.

BSP tržnim udeležencem zagotavlja nadzor in pomoč uporabnikom za obe aplikaciji.