Arhiv sporočil za javnost

Core Flow-Based Market coupling projekt oznanja nov go-live dan 8. junij 2022

  Zadnja dva tedna so člani Core Flow-Based Market Coupling projekta intenzivno reševali preostale skrbi, ki so omejevale začetni dan Core projekta. Tako so člani Core projekta sedaj oznanili nov začetni dan, ki se bo zgodil 8. junija 2022, oziroma na dan trgovanja 9. junij 2022. Spodaj si lahko preberete tudi uradno novico s strani Core Flow Based Market Coupling projekta.

Beri naprej

Rezultati SODO avkcije za nakup dela električne energije za pokrivanje izgub in oskrbe v elektrodistribucijskem sistemu za leto 2023

  Rezultati avkcije za nakup električne energije za pokrivanje izgub in oskrbe SODO v elektrodistribucijskem omrežju za leto 2023 so znani. Z današnjim dnem smo preko naše EuroMarket trgovalne platforme uspešno zaključili dve avkcije za nakup izgub, za SODO in ELES. Rezultati so objavljeni na spletni strani SODO.

Beri naprej

Rezultat dražbe za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2023, 2024 in 2025

  Dražba je potekala dne 19.4.2022 med 08:00 in 10:00 uro na trgovalni aplikaciji EuroMarket, ki zagotavlja anonimen in transparenten način trgovanja za vse udeležence. Celotne rezultate dražbe si lahko ogledate preko naslednje povezave.

Beri naprej

Usklajena najvišja klirinška cena za SDAC bo nastavljena na +4.000 EUR/MWh od 10. maja

  Na dan 3. april 2022 za dan dobave 4. april, se je pojavil dogodek visokih cen v Franciji v sklopu SDAC. V urnih produktih 8 in 9 sta ceni dosegli 2,712.99 EUR/MWh in 2,987.78 EUR/MWh, zato bo po CACM regulaciji se spremenila najvišja klirinška cena za SDAC iz 3000 EUR/MWh na 4000 EUR/MWh. Datum spremembe bo na 10. maja 2022, v prilogi spodaj pa si lahko preberete celotno novico.

Beri naprej

Preložitev Core FB MC Go Live

  Stranke Core projekta so se odločile, da je treba Core projekt, načrtovan go-live za 20. april 2022, preložiti, ker nekatere stranke projekta Core ne morejo podpreti začetka na ta datum. Procesi market coupling trga so pripravljeni, osrednji skupni projektni udeleženci pa so tehnično pripravljeni za pripravo svojih lokalnih in centralnih sistemov in pričakujejo, da bodo dokončali preostale dejavnosti (zadnji zahtevani testi in dvostranske pogodbe) pred 20. aprilom 2022. Več informacij najdete v uradnem besedilu v priponki spodaj.

Beri naprej

S ponosom vam sporočamo ustanovitev nove regionalne borze za srednjo in jugovzhodno Evropo - ADEX

Z današnjim dnem s ponosom sporočamo začetek strateškega povezovanja med BSP Southpool in SEEPEX borzama. S tem strateškim povezovanjem bo nastala nova energetska borza za srednjo in jugovzhodno Evropo z imenom ADEX (Alpine-Adriatic Danube Power Exchange), ki bo imela sedež v Ljubljani. Ustanoviteljski deležniki novo nastale energetske borze bodo EPEX SPOT in operaterja prenosnega sistema v Sloveniji in Srbiji, ELES in EMS. ADEX bo nudil usklajene storitve na enem mestu trgovanja z električno energijo za Slovenijo in Srbijo z ambicijo razširitve poslovanja in storitev tudi v druge države v...

Beri naprej

Core Flow-Based Market Coupling projekt oznanja testiranje s člani, ki se bo začelo 04.04.2022

  Tržni udeleženci bodo imeli možnost seznanitve z dnevnimi procedurami in časovnicami v okviru Core FB MC testiranja. V okviru CORE FB MC testiranja, ne bo potekala finančna in fizična poravnava. Začetek testiranja s člani se prične z ponedeljkom, 04.04.2022 in se bo končal s petkom, 08.04.2022. Podrobne informacije o dnevnih testih si lahko pogledate spodaj ali v članku v priponki. Časovni roki testiranja s člani: Ponedeljek, 04.04.2022 - Normalni dan Torek, 05.04.2022 – Delna prekinitev spajanja trgov Sreda, 06.04.2022 - Celotna prekinitev spajanja trgov Četrtek, 07.04.2022 -...

Beri naprej

Dražba za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2023, 2024 in 2025

  ELES d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, bo v sodelovanju z borzo z elektriko BSP organiziral dražbo za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2023, 2024 in 2025. Dražba bo potekala dne 19.4.2022 med 08:00 in 10:00 uro na trgovalni aplikaciji EuroMarket, ki zagotavlja avtomatiziran način trgovanja za vse udeležence. Novica o dražbi je dosegljiva na naslednji povezavi. V primeru morebitnih vprašanj nas lahko kontaktirate na trading@bsp-southpool.com ali direktno go. Anjo Dremelj - anja.dremelj@eles.si....

Beri naprej

Avkcija za nakup električne energije za potrebe SODO za leto 2023

  Avkcija za nakup prvega dela električne energije za izgube električne energije v distribucijskem sistemu in oskrbe DO za leto 2023 bo potekala v torek, 19. 4. 2022, med 8.00 in 10.00 uro, v prostorih družbe BSP Energetska Borza d. o. o. preko trgovalne platforme EuroMarket. Rok za prijave na avkcijo je: torek, 12. 4. 2022 do 12.00 ure. Objavljena so tudi avkcijska pravila skupaj s pripadajočimi prilogami za nakup prvega dela električne energije za pokrivanje izgub, zasilno in nujno oskrbo, neupravičen odjem ter nepravilno registriranih merilnih podatkov v elektrodistribucijskem sistemu...

Beri naprej

Povabilo na spletni seminar operativnih procesov Core Flow Based Market Coupling

  Stranke projekta Core Flow Based, vključene v projekt povezovanja trga na dan vnaprej (Core FB MC), bi želele povabiti tržne udeležence na spletni seminar, ki pojasnjuje spremembe v operativnih procesih. Če želite sodelovati, se lahko prijavite na spodnji povezavi: https://www.magnus.nl/en/core-flow-based-day-ahead-market-coupling-operational Readiness-webinar/ Če potrebujete več informacij o agendi ali želite videti celotno sporočilo za javnost, je spodaj priložen dokument

Beri naprej

NEMO-ti in TSO-ji s ponosom oznanjajo uvedbo nove strukture upravljanja sodelovanja med NEMO-ti in TSO-ji z uvedbo MCSC (Market Coupling Steering Committee)

Vsi NEMO-ti in TSO-ji se v zadnjih letih nenehno izboljšujejo zato, da bi dosegli celotno integriran evropski trg z električno energijo. Z novo nastalo strukturo upravljanja MCSC (Market Coupling Steering Committee), ki je začela veljati 14. januarja 2022 verjamejo, da lahko bistveno izboljšajo njihovo sodelovanje pri povezovanju trga za dan vnaprej in znotraj dneva. Prva seja novo ustanovljenega MCSC je potekala 2. in 3. februarja 2022. Z integracijo odločanja za oba trga, dan vnaprej in znotraj dneva, bo nova struktura zagotovila nadaljnje usklajevanje, spodbujala učinkovitost in ustvarila...

Beri naprej

Izobraževanje za borzne posrednike – 15. februar 2022 - hibridni sistem

  Izobraževanje za borznega posrednika ponuja strokovno usposabljanje za trgovce z električno energijo, ki želijo trgovati na BSP SouthPoolu. V sklopu obravnavanih tem se bo udeleženec izobraževanja seznanil s poslovanjem na dnevnem trgu z električno energijo, s pravili trga, z avkcijskim trgovanjem, s sprotnim trgovanjem, s produkti, s prijavami voznih redov, s tehničnim težavam, s fizično in finančno poravnavo sklenjenih poslov, s finačnimi garancijami, s trgovalno platform in z ostalimi temeljnimi značilnostmi trgovanja z električno energijo na borzi. Po opravljenjem izobraževanju...

Beri naprej

Market messages